Tủ lạnh

1. Tại sao thân tủ đôi khi nóng lên?

– Thân tủ đôi khi nóng lên đặc biệt là những lúc tủ mới khởi động. Đây không phải hư hỏng nguyên nhân là do đường ống dẫn ga được bố trí sát vỏ tủ lạnh để tỏa nhiệt ra môi trường.

2. Tại sao tủ lạnh không hoạt động?

– Bạn hãy kiểm tra nguồn điện cấp và đã bật nút nguồn chưa nha.